Du är dem du träffar

Hur gick det till när Björn återupptäckte sina rötter och när fick han sin största sågning? Och vad hände när Björn träffade konstnären Patrick Vale? Klicka på filmen, så får du se.