ALM Equity

ALM Equity analyserar tänkbara förvärv samt strukturerar, finansierar, leder och säljer framförallt bostadsprojekt.
Med gott väderkorn och stor kunskap om fastighetsmarknaden vrider
och vänder vi på möjligheter och utvecklar och förädlar fastigheter till det bästa.
Kort sagt – vi ser möjligheterna när det gäller fastighetsutveckling. Gå gärna in
på vår hemsida www.almequity.se och läs mer om oss och våra projekt.

ATT KÖPA EN BOSTAD GENOM ALM EQUITY
Det är skillnad att köpa bostadsrätt i en nyproducerad förening jämfört
med att köpa en bostadsrätt på begagnatmarknaden. Huset och lägenheten
finns helt enkelt inte ännu. Istället finns det ritningar och beskrivningar på hur
fastigheten, lägenheterna och ekonomin kommer att se ut. Oftast kan man inte
exakt veta hur allting kommer se ut, men det är också lite av tjusningen. Att flytta
in en helt ny bostad där ingen tidigare bott upplever många som väldigt lyxigt.
Nyproducerade bostadsrätter kommer ofta till genom att fastighetsutvecklingsföretag
som ALM Equity, byggföretag som JM och NCC eller bosparorganisationer
som Riksbyggen och HSB tar initiativet och bygger nytt. Företagen startar,
driver och håller i projekten. När du kommer i kontakt med ett bostadsprojekt
från ALM Equity är bostadsrättsföreningen redan bildad. Styrelsen består av ett
antal personer med anknytning till ALM Equity och projektet, och dessa kvarstår
i styrelsen tills projektet är klart. Kontaktpersonen ni möter från ALM Equity har
alltid god insyn i föreningens arbete. Så småningom utgår denna interimsstyrelse
och överlämnar ansvaret till en ny styrelse, som består av de boende i föreningen.
Detta brukar ske i samband med den stämma som kommer närmast efter inflytt.

DESIGN OCH INREDNING
ALM Equitys grundidé är att skapa unika bostäder tillsammans med de
bästa arkitekterna och inredarna. Vi erbjuder en genomtänkt bostadsdesign där
professionella designers väljer inredning och material och skapar en unik känsla
för varje specifikt projekt. Vår modell lämpar sig därför inte – förutom i undantagsfall
– för tillval och ändringar. Eventuella ändringar får man göra efter att man
tillträtt sin bostad.