Hur ska vi få Slottsholmen att leva året om?

För att möjliggöra ett projekt med denna ambition - en mötesplats och ett vardagsrum med aktivitet året runt - krävs en mycket stor initial finansiell investering. Uppskattningsvis cirka 250 miljoner kr varav den stora delen bekostar entréplanets 1000 kvm publika yta samt det underliggande garaget. Eftersom entréplanet utgör kärnan och garageplanet förutsättningen för verksamheten, är det inget vi kan välja bort eller minska ned, utan måste kompensera med intäkter.

De 250 miljonerna är den initiala kostnaden. För att sedan driva och hålla igång byggnaden året runt med löpande personal-, drift- och underhållskostnader krävs relativt stora intäkter, mycket mer än de man kan få från bara restaurang och kafé. Det krävs dessutom att restauratören har låga kapital- och räntekostnader. Dessa måste på något sätt subventioneras av andra eller via annan verksamhet.

Vis av erfarenhet av andra projekt i Sverige och den befintliga restaurangbyggnadens historia har ambitionen från början varit att detta skall vara långsiktigt. Detta är a och o. Det handlar om att skapa förutsättningar för framtida restauratörer och driftoperatörer att skapa ett gynnsamt klimat.

För att få människor att komma till Slottsholmen igen, år ut och år in, och få en bra och kvalitativ verksamhet krävs förutsättningar för verksamheten som är långsiktiga. För att driva en lönsam verksamhet, som klarar sig igenom lågsäsong och sämre tider samt erbjuder ett bra och kvalitativt innehåll, krävs ett affärsupplägg som även täcker in de 9 månaderna som inte är lika självklara, då Västervik inte besöks av självklara anledningar som sommar, sol och badsemester.

Vi tror och jobbar för att Slottsholmen kan skapa nya anledningar för turister att komma till Västervik året runt. Lägger man till de nära gäster och Västerviksbor som vill komma till Slottsholmen året runt, blir det en bra mix och en långsiktig inriktning.
Verksamheten gynnas positivt, både ekonomiskt och ”trevlighetsmässigt” av de ovanliggande semesterbostäderna/hotellrummen och det blir naturliga rörelser i huset.  

Vår lösning är därför att satsa på ca 85 lägenheter/hotellrum i Slottsholmen som både kan användas för privat­personer att nyttjas som semesterbostäder eller kanske företagare i Västervik att nyttjas som representation eller övernattningslägenheter för tillresta affärsbekanta, och att dessa lägenheter sedan används i hotellverksamheten och hyrs ut av driftoperatören. Detta skapar varma bäddar – och restauratören ges möjlighet att anordna konferenser, fester, konserter, evenemang, och bröllop off-season som lockar till sig besökare som nyttjar restaurang, aktiviteter i omgivningen, nöjen, evenemang och sovplatser.